Ống gang cầu (Gang dẻo)


Nội dung sản phẩm

Tên sản phẩm: Ống gang cầu (Gang dẻo) 
Chất liệu: Gang - Vữa ximen
Tiêu chuẩn: K9 ISO 2531 EN545 & EN 598
Áp xuất làm việc: 16-40kg/m2
Kích cỡ: 3'' - 30'' ( 80mm – 1000mm )
Dùng cho: Cấp thóat nước, Xử lý môi trường

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI